Hizmetlerimiz

Tasarımın doğru tanımının “insanın nesnelerle kurduğu en temel iletişim” olduğunu düşünüyoruz.

Kurumların ve kişilerin gereksinimlerinin çeşitlendiği ve özgünleştiği günümüzde, IDEA Aksesuar olarak tasarım gücümüzün tüm bu gereksinimleri kapsayan kompozisyonları yaratabileceğine inanıyoruz.

İhtiyaç duyduğunuz ürünlerin somutlaşması için; düşüncelerinizle düşüncelerimizi, tekniğimizi ve deneyimlerimizi bir çizgide buluşturuyoruz. Bu çizginin, hedef kitleniz için en doğru ürünün gerçeğe dönüştüğü yer olduğunu göreceksiniz.

Üretim anlayışımızdaki önceliğimiz; ihtiyaç duyduğunuz maksimum ürün adedine ulaşmak değil, her bir ürünün niteliğine maksimum değer katmaktır.

Çoğu zaman tasarımla iç içe geçen üretim sürecimizi, işletmelerin terminlerine % 100 uyma zorunluluğu üzerine oluşturduk.

Ürün çeşitliliğinin hızla çoğaldığı günümüzde doğru ürünü doğru maliyet yapısıyla oluşturabilmek için ihtiyaç duyduğunuz bilgiyi sizin adınıza topluyoruz.

Bu bilgi, sizin temel iş süreçlerinize yoğunlaşmanıza ve daha nitelikli ürünler oluşturmanıza olanak sağlayacaktır.